BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod stację bazową telefonii komórkowej,
-Położenie nieruchomości - Krzyże,
-Numer działki - cz. 124/3,
-Numer KW - 7381,
-Powierzchnia nieruchomości - 300 m2,
-Miesięczna wysokość czynszu - ustalono w wysokości 1500 zł + VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 10 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego..
3.Czynsz dzierżawny płatny będzie z dołu w okresach miesięcznych w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.
4.Stawka czynszu ulega waloryzacji rocznej w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 26 sierpnia 2005 r. do dnia 16 września 2005 r.
Data powstania: piątek, 26 sie 2005 08:27
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 wrz 2005 08:00
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2514 razy