BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Ruciane – Nida, dn. 28 / 11 / 2011r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę instrumentów muzycznych – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Sklep Muzyczny Akord, Łubnice, data wpływu: 22/11/2011r. o wartości 3 415,90zł. Uzasadnienie: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zbigniew Janusz Opalach

Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: poniedziałek, 28 lis 2011 13:38
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lis 2011 13:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 gru 2011 07:55
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2229 razy