BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości - Iznota,
-Numer działki – 33/10,
-Numer KW – 13221,
-Powierzchnia nieruchomości - 1700 m2,
-Roczna wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Pierwszy czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za następne lata do 31 marca każdego roku, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 maja 2005 r. do dnia 31 maja 2005 r.Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2005 13:53
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2005 14:05
Data przejścia do archiwum: środa, 1 cze 2005 08:22
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3059 razy