BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o projekcie.

Projekt pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu przez Gminę Ruciane – Nida realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. W okresie od października 2011r. do czerwca 2013r. w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie oraz w Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ukcie dla dzieci 3 – 4 letnich prowadzone będą konsultacje logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, język angielski, rytmika, konsultacje i porady z psychologiem i pedagogiem. Ponadto w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie organizowane będą cokwartalne spotkania z rodzicami. W Przedszkolu Miejskim zorganizowana zostanie dodatkowa grupa przedszkolna dla 25 dzieci, do której już teraz prowadzony jest nabór. Dotyczy dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 4 lat, zameldowanych na terenie Gminy Ruciane – Nida. Zapisy dzieci do nowotworzonej grupy przedszkolnej prosimy dokonywać osobiście w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie (ul. Gwarna 2, Tel. 087 423-64-41) w terminie do dnia 19 września 2011r. W załączeniu:
1. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
3. Zakres danych osobowych dziecka.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Bliższych informacji o projekcie udzielamy w Biurze projektu: Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie ul. Gwarna 2, Tel. 087 423-64-41.


Burmistrz Miasta i Gminy

Zbigniew Janusz Opalach
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 wrz 2011 10:43
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 wrz 2011 10:38
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2372 razy