BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową ozn. nr geod. 150/2, o pow. 700 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 37, wolnostojącym, nie podpiwniczonym, parterowym, o powierzchni użytkowej 49,30 m2, położoną w miejscowości Osiniak.
W budynku mieszkalnym nr 37 jest 1 lokal mieszkalny.
Sprzedaż następuje na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony. 2. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży ujawniona jest w KW 13034.
3. Wartość rynkowa nieruchomości objętej niniejszym wykazem została kreślona przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie netto 25.400,00 zł. Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90 % na podstawie uchwały nr LVII/84/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2010 roku została ustalona w kwocie 2.540,00 zł. Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Nieruchomość jest bez obciążeń.
4. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida. Sprzedaż następuje w wykonaniu uchwały Nr XLV/98/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 listopada 2009 roku.
5. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
6. Nabywca zobowiązany jest uiścić należność w kwocie 2.540,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w jednorazowej wpłacie, najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane –Nida.
7.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 8. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zmianami. 9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20.11.2010 roku do dnia 11.12.2010 roku.Data powstania: piątek, 19 lis 2010 14:43
Data opublikowania: piątek, 19 lis 2010 10:13
Data przejścia do archiwum: niedziela, 12 gru 2010 12:04
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2304 razy