BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, ogłasza przetarg nieograniczony na transport żwiru – pospółki ze żwirowni na drogi gminne w Rucianem-Nidzie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Kazimierz Murawski – Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 36, w godz. 800- 1400, pokój nr 10.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 15 kwietnia 2004 r., godz. 11 00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 kwietnia 2004 r. o godz. 11 45 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 4.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 17 ust. 1 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100 %Data powstania: piątek, 2 kwi 2004 13:40
Data opublikowania: piątek, 2 kwi 2004 13:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2004 10:59
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3678 razy