BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ruciane-Nida, dn. 13 kwietnia 2010PZ-7331-1/44/10

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie masztu strunobetonowego do instalacji świateł nawigacyjnych sygnalizacji ostrzegawczej na jeziorach na działce o nr 42/5 (jez. Bełdany) przy działce nr 40/6 położonej w obrębie Iznota, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: czwartek, 15 kwi 2010 11:35
Data opublikowania: czwartek, 15 kwi 2010 12:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 gru 2010 08:07
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2651 razy