BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z zamówieniami publicznymi wynikających z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych (do chwili wyłonienia oferenta i zawarcia umowy), dotyczącymi działania Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

 2. Sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

 3. Prowadzenie rejestru zamówień zgodnie z regulaminem do 30.000 Euro

 4. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących gruntów stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida:

  • przeprowadzanie procedur dotyczących oddawania w dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne,

  • prowadzenie ewidencji dzierżaw,

  • współpraca z Referatem Finansowym odnośnie naliczania podatku VAT.

 5. Ewidencja i przechowywanie wszystkich aktów notarialnych oraz przekazywanie ich kserokopii do Referatu Finansowego.

 

Data powstania: czwartek, 8 kwi 2010 11:13
Data opublikowania: czwartek, 8 kwi 2010 11:17
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 5781 razy