BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Organy ZUK

Działalnością ZAKŁADU kieruje Kierownik i ponosi w tym zakresie jednoosobową odpowiedzialność.
Obecnie funkcję tą, jako pełniący obowiązki Kierownika sprawuje Jarosław Hubert Zyskowski.

W skład ZAKŁADU wchodzi:

1. Kierownik - 1 etat
2. Z-ca Kierownika - 1 etat
3. Dział księgowości:
a) Główny Księgowy - 1 etat
b) Księgowy - 1 etat
c) Kasjer - 1 etat
d) Inspektor lub Starszy Inspektor do spraw księgowości - 1 etat
4. Wodociągi:
a) Konserwator sieci wodociągowej - 4 etaty
5. Kanalizacja:
a) Technolog - 1/4 etatu lub umowa zlecenie
b) Operator urządzeń kanalizacyjny - 4 etatów
6. Oczyszczalnia miasta, utrzymanie cmentarzy, wysypisko, prace zlecone
a) Pracownik gospodarczy - 4 etaty
b) Kierowca-mechanik - 2 etaty
7. Roboty publiczne:
a) Rzemieślnik-specjalista - 1 etat

Data powstania: wtorek, 2 mar 2010 09:10
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2010 12:01
Data edycji: wtorek, 2 mar 2010 12:06
Opublikował(a): Piotr Feliński
Zaakceptował(a): Piotr Feliński
Artykuł był czytany: 5233 razy
Ilość edycji: 3