BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

sprzedaż działek budowlanych
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida:

- przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

- położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej:

1.
działka ozn. nr geod. 48/14, o pow. 534 m2

cena wywoławcza - 15.050,00 zł

wadium - 1.505,00 zł

2.
działka ozn. nr geod. 48/17, o pow. 624 m2

cena wywoławcza - 17.500,00 zł

wadium - 1.750,00 zł


Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 stycznia 2004 roku o godzinie 10.30, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczsów 4.

a/ W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 20 stycznia 2004 roku włącznie, podając numer działki i jej położenie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 93640000-71-36711-9/2 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie,

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

c/ Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność,

d/ Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca,

e/ Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

f/ W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstapić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

g/ Ustala się, że jedno postąpienie wynosi 500,00 zł,

h/ Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
Data powstania: środa, 17 gru 2003 07:52
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2004 13:24
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2722 razy