BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczyny
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej:

1. działka ozn. nr geod. 453/1, o pow. 727 m2,
cena wywoławcza - 16.850,00 zł,wadium- 1.600,00 zł,

2. działka ozn. nr geod. 453/2, o pow. 648m2,
cena wywoławcza - 15.050,00 zł, wadium- 1.550,00zł,

3. działka ozn. nr geod. 453/3, o pow. 663m2,
cena wywoławcza - 15.350,00 zł, wadium- 1.530,00 zł

4. działka ozn. nr geod. 453/6, o pow. 617m2,
cena wywoławcza - 14.250,00 zł, wadium- 1.400,00 zł

5. działka ozn. nr geod. 453/8, o pow. 651m2,
cena wywoławcza-15.050,00zł, wadium-1.500,00zł

6. działka ozn. nr geod. 453/9, o pow. 626m2,
cena wywoławcza-14.550,00zł, wadium-1.400,00zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2003 roku, o godzinie 10.00, w sali na 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al.Wczasów 4.

I. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 17 listopada 2003 roku włącznie,podając nr działki, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 93640000-71-36711-9/2 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.

II. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane.

III. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

IV. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

V. Ustala się, że jedno postapienie wynosi 200,00 zł.

VI. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

VII. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, tel. 0/87/4231036 w 31 i 37.

Data powstania: poniedziałek, 3 lis 2003 14:05
Data opublikowania: wtorek, 4 lis 2003 11:48
Data przejścia do archiwum: środa, 10 gru 2003 09:52
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3375 razy