BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Bilans jednostki budżetowej UMiG za 2021r.

poniedziałek, 9 maj 2022 13:52

Bilans z wykonania budżetu za 2021 r.

poniedziałek, 9 maj 2022 13:55

Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2021r.

poniedziałek, 9 maj 2022 15:33

Rachunek zysków i strat UMiG za 2021r.

poniedziałek, 9 maj 2022 15:32

Łączny rachunek zysków i strat za 2021 r.

poniedziałek, 9 maj 2022 15:30

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2021r.

poniedziałek, 9 maj 2022 15:28

Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2021r.

poniedziałek, 9 maj 2022 15:26

Informacja dodatkowa UMiG za 2021r.

poniedziałek, 9 maj 2022 15:19

Informacja dodatkowa Gmina Ruciane - Nida za 2021r.

poniedziałek, 9 maj 2022 14:36