BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Bilans z wykonania budżetu za 2020 r.

środa, 5 maj 2021 11:33

Rachunek zysków i strat UMiG za 2020 r.

środa, 5 maj 2021 11:36

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2020 r.

środa, 5 maj 2021 11:38

Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2020 r.

środa, 5 maj 2021 11:41

Łączny rachunek zysków i strat 2020 r.

środa, 5 maj 2021 11:44

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 r.

środa, 5 maj 2021 11:47

Łączna informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2020 r.

środa, 5 maj 2021 11:49