BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do celów notarialnych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida
pokój nr 23
Telefon: 87 425 44 51


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres inwestora,
- nr działki objętej wnioskiem,
- powierzchnia działki,
- wskazanie celu wydania zaświadczenia – do celów notarialnych.

Opłaty:

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku Odbiór osobiście w pokoju nr 3 lub pocztą po przedstawieniu dowodu opłaty.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Dotyczy wnioskodawcy, któremu zaświadczenie jest niezbędne celem przedłożenia w:
-Kancelarii Notarialnej
-Urzędzie Skarbowym
-Starostwie Powiatowym

Podstawa prawna:

• Art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Opracował

Jacek Schramke

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Kaczmarczyk

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 12:37

Data zatwierdzenia

środa, 17 mar 2010 12:00
Data dodania: środa, 26 sie 2015 12:37
Data upublicznienia: środa, 17 mar 2010 12:00
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3466 razy