BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 6

Wymagane dokumenty

Obywatel polski przedstawia:
1.Dokument tożsamości
2.Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzone w Polsce nie są wymagane, w przypadku urodzenia poza granicami kraju należy złożyć:
-akt urodzenia, wraz z tłumaczeniem
-akt małżeństwa z prawomocnym wyrokiem o jego ustaniu lub unieważnieniu, wraz z tłumaczeniem,
-akt zgonu małżonka , wraz z tłumaczeniem.

Tłumaczenie zagranicznych aktów stanu cywilnego dokonane muszą być przez:
-tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
-tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
-konsula.

Cudzoziemiec przedstawia:
1.paszport
2.zagraniczny odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem
3.w przypadku osoby rozwiedzionej – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocnym wyrokiem o rozwodzie, wraz z tłumaczeniem
4.w przypadku wdowy/wdowca – odpis aktu zgonu małżonka, wraz z tłumaczeniem.
5.zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,(sąd może zwolnić z tego obowiązku w przypadku trudnych do przezwyciężenia przeszkód – wówczas orzeczenie sądu)
6.udział tłumacza przysięgłego podczas podpisywania dokumentów USC.

Opłaty:

- sporządzenie aktu małżeństwa -84 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

- niezwłocznie

Inne wskazówki, uwagi:

Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa – minimum 1 m-c. Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia podpisów na zapewnieniach.
Jeżeli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział tłumacza lub biegłego podczas podpisywania zapewnienia , oraz podczas składania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Podstawa prawna:

-art. 1-15 ustawy z dn.25 lutego 1964r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z dnia 11 2012r., poz.788 ze zm)
-ustawa z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r.,poz.1741 ze zm.)

Opracował

Agnieszka Miszczuk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Miszczuk

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 14:00

Data zatwierdzenia

czwartek, 4 wrz 2003 16:01
Data dodania: środa, 26 sie 2015 14:00
Data upublicznienia: czwartek, 4 wrz 2003 16:01
Opublikował(a): Agnieszka Miszczuk
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2235 razy
Ilość edycji: 3