BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Roboty Publiczne

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansowy pokój nr 8 tel.42-31-036 wewnętrzny 31

Wymagane dokumenty

- podanie o zatrudnienie w ramach robót publicznych
- ankieta

Inne wskazówki, uwagi:

Kryteria jakie są brane przy zatrudnianiu osób bezrobotnych w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida:
- w pierwszej kolejności zatrudniane są osoby, którym brakuje kilka miesięcy do
uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- trudna sytuacja rodzinna i materialna rodziny,
- odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, które są wymagane przy pracach związanych z prowadzonymi inwestycjami na terenie Gminy,
- zaangażowanie osoby bezrobotnej.

Kryteria osoby, która jest kierowana do robót publicznych zgodnie z § 5 Rozporządzenia z dn. 21.03.1995r.
- po upływie okresu wykonywania robót publicznych zostanie zatrudniona na dalszy okres,
- samotnie wychowująca dzieci, na które przysługuje zasiłek rodzinny,
- której małżonek jest również bezrobotny,
- która pozostaje bez pracy przez okres dłuższy niż 12 m-cy,
- której zatrudnienie jest wskazane ze względów społecznych.

Współpraca:
- Starostwo Powiatowe w Piszu
- Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Piszu

Dokumenty składane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu:
- wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych,
- wniosek o organizację stanowisk pracy w ramach umowy absolwenckiej,
- wniosek na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych absolwentów,
- wniosek o refundacje wynagrodzeń i składki ZUS pracowników opłacanej przez zakład pracy zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- wniosek o refundacje wynagrodzenia i składki ZUS za zatrudnionych absolwentów,

Programy do zwalczania bezrobocia realizowane w PUP w Piszu:
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- organizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych , prac interwencyjnych, absolwentów
- organizowanie szkoleń i przekwalifikowań
- udzielanie pożyczek pracodawcom i rozpoczynającym działalność gospodarczą

Opracował

Barbara Klimaszewska-Rodzim

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Barbara Klimaszewska-Rodzim

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 22:00

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 8 wrz 2003 22:03
Data dodania: środa, 26 sie 2015 22:00
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 wrz 2003 22:03
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3184 razy