BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie – Referat Organizacyjny , pokój nr 6.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu
2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze (lewy pół profil, odkryte lewe ucho ),
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie został sporządzony w USC w Rucianem-Nidzie
4. Zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Ruciane-Nida

Opłaty:

Od dnia 01.01.2010 r. znosi się opłatę za wyrobienie dowodu osobistego, zgodnie z ustawą
z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Inne wskazówki, uwagi:

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. Nr 87 poz 960 z 2001 r. ).

Opracował

Agnieszka Miszczuk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Miszczuk

Data sporządzenia

czwartek, 3 wrz 2015 19:46

Data zatwierdzenia

czwartek, 4 wrz 2003 16:08
Data dodania: czwartek, 3 wrz 2015 19:46
Data upublicznienia: czwartek, 4 wrz 2003 16:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 sty 2016 07:33
Opublikował(a): Agnieszka Miszczuk
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2965 razy
Ilość edycji: 4