BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane - Nida
URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój nr 6
tel. 87 425 44 33

Wymagane dokumenty

1.Dokumenty tożsamości (dowód lub paszport),
2.Nupturienci składają osobiście zapewnienia, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.
3.Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w tutejszym USC wówczas Kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia następuje po uzyskaniu aktów.

Opłaty:

-sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
-jeśli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem USC należy złożyć wniosek z opłatą 1000 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

- akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie.

Inne wskazówki, uwagi:

1.Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa – minimum 1 m-c przed planowanym terminem. Termin rozpoczyna się od dnia podpisania zapewnienia .

2.Nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która nie ukończyła lat osiemnastu.(Z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.
3.Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
4.Nie może zawrzeć małżeństwa osoba z chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym (Sad może zezwolić na małżeństwo takiej osoby jeżeli nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie ).
5.Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika, wówczas należy dostarczyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
6.W uzasadnionych wypadkach na wniosek nupturientów kierownik może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Podstawa prawna:

Art. 1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z dn.11 lipca 2012r., poz.788 ze zm.),
Art.76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r. poz.1741 ze zm).

Opracował

Agnieszka Miszczuk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Miszczuk

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 19:32

Data zatwierdzenia

czwartek, 4 wrz 2003 16:07
Data dodania: środa, 26 sie 2015 19:32
Data upublicznienia: czwartek, 4 wrz 2003 16:07
Opublikował(a): Agnieszka Miszczuk
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 4076 razy
Ilość edycji: 1